Cinian blogi ja artikkelit

Blogi

Käyttäjäkokemus

Digitaalisten palveluiden laatu käyttäjäkokemuksen ytimessä

Yritykset ja yhteisöt kehittävät digitaalisia palveluita kiihtyvään tahtiin toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi. Palveluiden käyttö on myös muuttunut yhä enemmän ajasta ja paikasta sekä päätelaitteista riippumattomiksi. Samalla kun digitaaliset palvelut kehittyvät, kasvavat käyttäjien odotukset niiden laadukkaalle toiminnalle. 

Toimimaton palvelu ei tuota mutta turhauttaa

Toimimaton palvelu voi työelämässä aiheuttaa työnantajalle huomattavia kustannuksia. Mikäli palvelu ei ”käy ja kuku”, käytämme työajan johonkin muuhun. Terveydenhuollon ammattilaiselta kuluu arvokasta asiakasaikaa ja jopa potilasturvallisuus voi vaarantua, mikäli järjestelmät eivät toimi. Kuluttajana valitsemme hyvin nopeasti jonkin toisen kilpailevan palvelun esimerkiksi, jos ajanvaraus verkossa vastaanotolle ei onnistu. Epäonnistunut asiointi verkossa turhauttaa käyttäjää ja kuormittaa mahdollisia muita asiakaspalvelukanavia. Olemme kasvaneet kiinni digitaaliseen maailmaan ja, tiedostamme tai emme, muuttuneet kärsimättömämmiksi sitä kohtaan.

Kuinka hallita ja valvoa hyvää käyttäjäkokemusta verkossa?

Digitalisaatio mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja muuttaa toimintatapojamme kuten tapaamme tehdä työtä ja käyttää palveluja. Teknologian kehittymisen myötä myös tapa tuottaa palveluja on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Muun muassa pilvipalvelut mahdollistavat uusia tapoja tuottaa ja kehittää palveluja. Samalla tietojärjestelmäkokonaisuuksista on tullut usein entistä kompleksisimpia ympäristöjä.

Hyvän ja laadukkaan asiakas- ja työntekijäkokemuksen varmistamiseksi organisaatiolla itsellään pitää olla selkeä näkyvyys kaikkiin kokonaisuuteen liittyviin palveluihin ja niiden toimintaan. Ongelman ilmaantuessa, palvelun palautuksen tulee olla nopeaa mikä edellyttää vian rajaamista ja löytämistä helposti. Organisaation liiketoiminnan pitää olla ”kuskin paikalla” ja hyvin tietoinen, miten sovellusten laatua mitataan ja miten vikatilanteessa palvelu saadaan palautettua.

Uusia palveluita rakennettaessa ja käyttöön otettaessa, palvelun laadun huomioiminen tulisi olla sisäänrakennettuna prosessiin. Sovelluksen hyvä testaaminen ei vielä takaa sen toimimista tuotantoympäristössä, jossa sovelluksen lisäksi, moni muu asia vaikuttaa käyttäjäkokemukseen.

sitaatitTeknisen laadun hallinnan voi usein ulkoistaa mutta vastuu kriittisten palveluiden toiminnasta on omalla organisaatiolla.

Teknisen laadun hallinnan voi usein ulkoistaa mutta vastuu kriittisten palveluiden toiminnasta on viime kädessä omalla organisaatiolla. Avuksi laadunhallinnan haasteisiin on palveluista vastaaville tarjolla moderneja ja helppokäyttöisiä ratkaisuja palveluiden valvontaan.

Käyttäjätkö laadun valvojina?

Nykypäivänä lähes kaikkien organisaatioiden toiminta on riippuvainen tietojärjestelmistä, joten palveluiden saatavuuden ja laadun tulee olla keskiössä. Enää ei riitä, että ollaan vain käyttäjiltä saadun palautteen varassa. Toiminnan tulee olla proaktiivista reaktiivisuuden sijaan.

sitaatitOnko teillä tietoa, miten digitaaliset palvelunne toimivat käyttäjillenne?

Lataa maksuton Opas digitaalisten toimintaympäristöjen valvontaan.

cEye Opas

Tutustu monipuolisiin valvontaratkaisuihimme. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Jari Vallin, Product Group Manager, Valvontaratkaisut, Cinia Oy

Kirjoittaja:

Jari Vallin, Product Group Manager, Valvontaratkaisut, Cinia Oy

Jari Vallin työskentelee valvontaratkaisujen asiantuntijana ja tiimin vetäjänä. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus ICT-palveluiden tuotekehitykseen ja palvelutasonhallintaan liittyvistä tehtävistä. Hän on ollut mukana kehittämässä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten sekä yhteisöjen kyvykkyyttä mitata digitaalisten palveluiden ja infrastruktuurin laatua.

Cinian valvontaratkaisuja on jo vuosia kehitetty asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Asiakkaamme ovat eri toimialoilta ja heillä on hyvin erilaisia ICT-ympäristöjä. Yhteistä asiakkaillemme on se, että he haluavat tarjota omille asiakkailleen mahdollisimman laadukkaita palveluja. Edellytys sille on näkyvyys ICT-ympäristöön ja sen tarjoamiin palveluihin.

Ota yhteyttä